افشانه آب نمک از گسترش میکروب ها جلوگیری می کند | بیماری

به باور محققان، استنشاق افشانه آب نمک می تونه از گسترش بیماریای عفونی مانند آنفلوانزا، سل و سارس جلوگیری کنه. براساس این […]