عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

کاهشی بودن پیش‏بینی سود هر سهم (DOWN)

مشابه بارتو (2002)، درصورتی پیش‏بینی مدیریت از سود هر سهم کاهشی در نظر گرفته می گردد که مدل (3-6) مستقر باشد:

مدل (3-6) آخرین پیش‏بینی EPSEPS تحقق یافته< اولین پیش‏‏بینی EPS

در صورتی که شرایط مدل (3-6) مستقر باشد، DOWN مقدار یک را اختیار خواهد نمود و اگر این طور نباشد مقدار آن صفر خواهد بود.

3-4-3-2 متغیر مستقل

خالص دارایی‏های عملیاتی تقسیم بر فروش (BBS): نشان دهنده اندازه متورم بودن ترازنامه می باشد به این ترتیب که هر چه مقدار آن بیشتر باشد، به معنی متورم‏تر بودن ترازنامه می باشد. متورم بودن ترازنامه (BBS) با بهره گیری از مدل (3-7) اندازه‏گیری می‏گردد. به این ترتیب هرچه مقدار BBS بزرگتر باشد نشان دهنده بیش از واقع اظهار شدن خالص دارایی‏های شرکت و متورم‏تر بودن ترازنامه می باشد.

مدل (3-7)

در مدل (3-7)، NOA نشان دهنده خالص دارایی‏های عملیاتی شرکت می باشد که حاصل مجموع دارایی‏ها و بدهی‏های بهره‏دار منهای مجموع وجه نقد و سرمایه‏گذاری‏های کوتاه‏مدت می باشد.

 

3-4-3-3 متغیرهای کنترلی

  • از آنجا که سرمایه‏گذاران نهادی تمایل و قدرت بیشتری برای فشار بر مدیریت جهت تحقق پیش‏بینی سود هر سهم دارند، انتظار می‏رود در شرکت‏های با سهم بیشتر مالکان نهادی، کوشش مدیریت برای اجتناب از سود غیر منتظره منفی نیز بیشتر باشد. مالکیت سرمایه‏گذاران نهادی (INST) از طریق درصد کل مالکیت سرمایه‏گذاران نهادی اندازه‏گیری شده‏می باشد (ماتسوموتو، 2002).
  • واکنش بازار به سود غیر منتظره منفی شرکت‏های با فرصت رشد بزرگتر، در مقایسه با سایر شرکت‏ها، بیشتر می باشد (اسکینر و اسلون، 2002). نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به عنوان نماینده فرصت رشد شرکت (LTG) در نظر گرفته شده‏می باشد.
  • از آنجا که مدیران شرکت‏های زیان‏ده احتمال کمتری دارد که دست به فعالیت‏هایی برای اجتناب از سود غیر منتظره منفی بزنند، گزارش زیان (LOSS) در دو سال گذشته کنترل شده‏می باشد (ماتسوموتو، 2002). در صورتی که در شرکت در دو سال گذشته زیان گزارش کرده باشد، LOSS برابر یک و اگر این طور نباشد صفر می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه مکانیزم‏های جایگزین بکارگیری اقلام تعهدی اختیاری در جهت تحقق سود پیش‏بینی شده‏می باشد. به صورت خاص، اهداف این پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

  1. مطالعه ارتباط بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) و مدیریت سود واقعی
  2. مطالعه ارتباط بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) و مدیریت کاهشی پیش‏بینی سود

1-5 پرسش‏های اصلی پژوهش

با در نظر داشتن مطالب مطرح شده در اظهار مسئله، پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به سوالات زیر می باشد:

  1. چه ارتباط‏ای بین کاهشی بودن پیش‏بینی سود هر سهم و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه هست؟

چه ارتباط‏ای بین مدیریت سود واقعی و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه هست؟

پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری