ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود بانکهای  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه 

.

اظهار مسأله

هر کسی در طول زندگی خود تصمیماتی را برای سرمایه گذاری در زمینه های مختلف مانند ملک، طلا، سهام و مانند اینها اتخاذ می کنیم در یک تصمیم علمیانتخاب هر یک، بستگی مستقیم به اندازه ریسک و بازده آن فرصت در مقایسه با دیگرفرصت های سرمایه گذاری دارد .به بیانی دیگر هدف اصلی شناسایی آن فرصت سرمایهگذاری می باشد که بیشترین بازده را با ریسک یکسان و یا کمترین ریسک را در شرایط بازدهمساوی در مقایسه با دیگر فرصت ها به ما می دهد.

مطالعه‌های تجربی اخیر برای واکاوی تأثیر نظارت بر سرمایه کافی و ارتباط بین افزایش سرمایه  و ریسک نشان می‌دهد که تنظیم سرمایه بانک ها در افزایش نسبت‌های سرمایه بدون تغییر اوراق بهادار آن به سمت دارایی ریسک پذیر مؤثر بوده می باشد. این مطالعه ها نشان می‌دهد که آیا این نتایج در سالیان اخیر بر نوآوری مالی صحه گذاشته می باشد که ریسک  را کم اهمیت‌تر ساخته می باشد(بازل،1988)[1]. هم چنین می‌توان گفت که افزایش رقابت و هزینه بالای سرمایه احتمالاً محرک ریسک پذیری برای بازگشت از دست رفته مورد نیاز برای افزایش نسبت‌های سرمایه می باشد)کوان،1997)[2]. رشته ادبیات تجربی مرتبط با تأثیر تنظیم سرمایه  و مطالعه‌های متعدد کارایی را ارتباط می‌دهند. به دنبال آثار (هیوز[3]،1995)، این محقق دریافت که شناخت صریح مفهوم بازده در مدل‌های تجربی ارتباط بین سرمایه بانک ها وریسک لازم است.

بدین مقصود، این مطالعه‌های ادبیات فوق الذکر مرتبط با تأثیر نظارت مالی را بر ریسک پذیری شرکت ها و رشته تحقیقات تجربی بر کارایی را ارتباط می‌دهند. نتایج نشان می‌دهد که کارایی و سرمایه از عوامل تعیین کننده محرک های مسائل اخلاقی و ریسک پذیری می باشد.

بعد مهم دیگر با تغییر ارتباط بین سرمایه، ریسک و کارایی برای شرکت های با ساختارهای مختلف مالکیت در ارتباط می باشد. اگر چه راهنمای تجربی مهمی برای نشان دادن این وجود ندارد که آیا تفاوت‌های سیستمی در ارتباط بین ریسک‌پذیری، قدرت سرمایه گذاری و بازده برای شرکت ها با ویژگی های مختلف مالکیت هست یا خیر. مطالعه‌های انسون[4](1967) و مکلینگ[5](1980) نشان می‌دهد که فقدان نظم بازار سرمایه برای شرکت‌ها کنترل مالکین را بر مدیریت کاهش می‌دهد، مدیریت را بهتر قادر می‌سازد تا برنامه‌های خود را دنبال کند و از این رو محرک‌های کمتری را مؤثر می‌سازد. از طرف دیگر می‌توان گفت از آنها انتظار داشت تا دارای ویژگی های متفاوت عملکرد و ریسک پذیری نسبت به رقیبان بخش خصوصی باشند.

بعضی مطالعه های تئوریکی نشان داده می باشد که شرکت،های تعاونی ممکن می باشد دارای مزایای کارایی – رقابتی باشند حتی اگر رفتار اولویت هزینه را نشان دهند. مستر[6] (1993) دریافت که شرکت‌های تعاونی کارایی بیشتری دارند، در حالی که سنویان[7] (1993) نشان داد تفاوتی بین بازده شرکت‌های تعاونی و خصوصی  وجود ندارد.

لذا پژوهش حاضر درپی‌یافتن پاسخ به این سوال می باشد که چه ارتباط ای بین سرمایه، ریسک و بازده دربانک های های پذیرفته شده در  بورس اوراق بهادار تهران هست؟

1 Basle

2 Kwan

1 Hughes

2 Anson

3Meckling

4Mester

1Cebenoyan

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی پژوهش

مطالعه  ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود  بانکهای  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

  • اهداف ویژه پژوهش
  • تعیین ارتباط بین سرمایه و ریسک در بانک ها

–  تعیین ارتباط بین سرمایه و بازده در بانک ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

–  تعیین ارتباط بین ریسک و بازده در بانک ها

  • اهداف کاربردی پژوهش

– ارائه رهنمودهای عملی و کاربردی در شفافیت سود و لزوم در نظر داشتن هزینه سرمایه

– کلیه اساتید و پژوهشگران جهت الگوی برای پژوهش های آتی

– مسئولین مالی و حسابداری سازما­ن­ها به عنوان یک مبناء

– سرمایه­گذاران بورس جهت تحلیل بهتر سهام بانک‌ها

پایان نامه ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری