تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

– مقدمه

در این فصل از پژوهش به اظهار مشکل پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، پرسش و فرضیه­های پژوهش و تعریف عملیاتی واژه­های مورد بهره گیری در پژوهش می­پردازیم. همچنین پس از معرفی متغیرهای مورد بهره گیری در پژوهش مدل­های رگرسیونی مورد بهره گیری در پژوهش نیز ارائه می­گردد و در پایان فصل محتوای فصل­

های بعدی پژوهش نیز ارائه می­گردد.

 

1-2- تعریف و اظهار مسأله پژوهش

سرمایه فکری یک سازمان دارایی­ها و منابع ذهنی و نامشهودی می باشد که سازمان با برگرداندن آن­ها به فرآیندهای جدید، کالا و خدمات به خلق ارزش می­پردازد. در گذشته از هر صد دلار سرمایه­گذاری در سهام شرکت­های تولیدی آمریکا، درصد زیادی از این سرمایه­گذاری صرف دارایی­های مشهود می­گردید و دارایی­های مشهود سهم عظیمی از ارزش بازار شرکت­ها را در بر می­گرفتند. اما در چند سال اخیر، درصد زیادی از ارزش بازار شرکت را سرمایه­های فکری تشکیل می­دهد. این افزایش نسبت دارایی­های نامشهود به کل ارزش بازار شرکت­ها، اهمیت در نظر داشتن سرمایه فکری را نشان می­دهد (چنگ، لین، هسیآو و لی[1]، 2008).

از سوی دیگر، آشفتگی مالی و در نهایت ورشکستگی، زیان­های سنگینی را برای سهام­داران، مدیران، شرکت­ها و اقتصاد کشور ایجاد می­کند. نتایج تحقیقات نشان داده می باشد که شرکت­هایی که از سطح کمتری از کنترل و تمرکز روی دارایی­های نامشهود خود برخوردارند پیش روی شرکت­هایی که نسبت به این دارایی­ها و بطور اخص سرمایه­های فکری توجه کافی می­کنند، دارای عملکرد و بازگشت سرمایه ضعیف­تری هستند و نوسان قیمت سهام این شرکت­ها بیشتر بوده می باشد و احتمال وقوع آشفتگی مالی در این شرکت­ها بیشتر می باشد (برامهندکار، اریکسون، اپلبی[2]، 2007). دارایی­های فکری سازمان مهمترین بخش دانش سازمانی می باشد و نیاز به شناخت و اندازه­گیری دارد. دارایی­ها در تعیین جایگاه یک شرکت در عرصه بین­المللی و در تعیین ارزش شرکت بسیار مؤثر هستند. دارایی­های نامشهود هر شرکت بطور موجز عبارتند از: نام تجاری شرکت، مشتریان وفادار شرکت، کارکنان راضی، کارکنان خلاق، فرهنگ سازمانی منعطف و پویا، مدیران کارآمد و لایق، جو ریسک پذیری سازمان، تصور خوب از شرکت در نزد  مشتریان. برای مثال ارزش مارک تجاری کوکا کولا چندین برابر کل ارزش دارایی­های این شرکت می باشد. این دسته دارایی­ها در ایجاد مزیت رقابتی بلندمدت برای شرکت­ها تأثیر بسزایی دارند. شرکت­هایی که بتوانند این دارایی­هایشان را به خوبی تشخیص دهند و آنها را مدیریت کنند، نسبت به رقبایشان از عملکرد بهتری برخوردار خواهند بود. به بیانی دیگر مدیریت صحیح این دارایی­ها در موفقیت شرکت­هایی که در دنیای پر رقابت امروزه فعالیت می کنند تأثیر انکارناپذیری دارد. سرمایه فکری مبحثی می باشد که به مدیریت و اداره این دارایی ها می پردازد (مار و اسچیوما، 2004). مدیریت سرمایه فکری برای موفقیت بلندمدت یک شرکت بسیار مهم تشخیص داده شده می باشد و بر احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت مؤثر می باشد (برنان و کونل، 2000). به گونه اختصار می­توان اظهار نمود که این پژوهش به دنبال مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­ خواهد بود و نتایج این پژوهش می­تواند دلیلی برای اثبات این مشکل باشد که کمبود سرمایه فکری در شرکت احتمال وقوع آشفتگی مالی را افزایش می­دهد.

[1] Cheng, M. Y.; Lin, J. Y.; Hsiao, T. Y.; Lin, T

[2] Bramhandkar, A, Erickson, S, Applebee, I

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

–  اهداف پژوهش

هدف اصلی، مطالعه ارتباط سرمایه­های فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

اهداف فرعی

1- مطالعه ارتباط سرمایه ساختاری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

2- مطالعه ارتباط سرمایه انسانی و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

3- مطالعه ارتباط سرمایه مشتری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5- پرسش­ها و فرضیه­های پژوهش

1-5-1- پرسش­های پژوهش

1-5-1-1- پرسش اصلی پژوهش

آیا ارتباط معناداری بین سرمایه فکری و اندازه آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست؟

1-5-1-2- پرسش­های فرعی پژوهش

1- آیا ارتباط معناداری بین سرمایه ساختاری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست؟

2- آیا ارتباط معناداری بین سرمایه انسانی و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست؟

3- آیا ارتباط معناداری بین سرمایه مشتری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست؟

پایان نامه تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری