تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی 

قسمتی از متن پایان نامه :

) روشهای سرمایه گذاری بازار:

این روش ها، بر اساس محاسبه تفاوت بین سرمایه گذاری بازار شرکت و سرمایه سهامداران آن و در نظر گرفتن مابه التفاوت به عنوان دارایی های ناملموس یا سرمایه فکری می باشد . پس اگر بر مبنای قیمت جاری سهام در بازار اوراق بهادار، ارزش بازار شرکت برابر ده میلیارد ریال باشد اما مجموع سرمایه شرکاء برابر یک میلیارد ریال باشد، در این صورت ارزش ریالی سرمایه فکری شرکت برابر نه میلیارد ریال خواهد بود.

نقاط ضعف و قوت روش های سرمایه گذاری بازار:

  • این روشها روی ارقام مالی تأکید دارند که باوجود کامل نبودن، قابلیت حسابرسی دارند.
  • این روشها کوشش می‌کنند که یک ارزشیابی واقعی از سازمان ارائه دهند.
  • مزیت اصلی آنها این می باشد که می‌توانند برای مقایسه ساده بین شرکتهای فعال در یک صنعت مشابه، مورد بهره گیری قرار گیرند، اما جزئیات بسیار اندکی در اختیار تحلیلگران مالی قرار خواهند داد.

روش های سرمایه گذاری بازار شامل الگوهای زیر می باشد:

1- برگه متوازن نامحسوس

2- ارزش بازار به ارزش دفتری

3- ارزش بازار تخصیص یافته سرمایه گذاری

4-کیوی توبین

  • برگه متوازن غیر قابل رویت:

برگه متوازن غیر قابل رویت به عنوان یکی از روشهای پیشتاز در حوزه دارایی های نامشهود، توسط سویبای در سوئد معرفی گردید (اسویبی[1]، 1989). سویبای درآن زمان نسبت به ناتوانی سیستم های حسابدای سنتی برای تدارک اطلاعات مناسب برای ارزشگذاری دانش فنی واکنش نشان داد و چهارچوبی را برای گزارشگری داراییهای نامشهود تدوین نمود که برگه متوازن غیر قابل رویت نام داشت. هدف کتابی که تحت همین عنوان به چاپ رسید، نمایش روشی عملی برای گزارشگری  نیروی انسانی بود که مهمترین منبع و نخستین مولد درآمد دانش فنی می باشد. 35 شاخص غیرمالی به مقصود کامل کردن گزارش مالی با اطلاعات مرتبط به کارکنان از قبیل پایداری، دانش، توانایی اثربخشی، توان ایجاد درآمد پیشنهاد گردید. در برگه متوازن غیر قابل رویت، تفاوت بین ارزش بازار سهام شرکت و ارزش دفتری خالص آن به وسیله سه طبقه به هم وابسته از سرمایه ها با عنوان سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی و سرمایه مشتری تبیین داده می گردد. این سه طبقه از سرمایه ها که برای اولین بار در کتاب مزبور به چاپ رسید به صورت استانداردی غیر رسمی در آینده تبدیل گردید (رایلندر و همکاران[2]، 2000).

 

  • نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری:

ارزش بازار به دفتری، از روشهای عمومی شناخته شده برای اندازه گیری دارایی های نامشهود و سرمایه فکری می باشد .این ارزش از طریق اختلاف بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت محاسبه می گردد. این روش به رغم سادگی دارای بعضی معضلات در اندازه گیری و نیز تفسیر نتایج می باشد. ارزش دفتری بستگی به استاندارد ملی و یا بین المللی دارد که ممکن می باشد در اقدام ارزش دفتری را دستخوش تغییر نمایند. از طرف دیگر ارزش سهام در بازار همواره در حال تغییر می باشد که نتایج حاصل را صرفاً برای زمانی کوتاه معتبر می سازد.

اما سوال اساسی اینجاست که آیا این به آن معناست که دارایی های نامشهود همواره در حال تغییر می باشد؟ آیا یک معامله و یا تغییر بازار می تواند به آسانی باعث ظهور و یا ناپدید شدن دارایی های نامشهود شرکت گردد؟ ارزش بازار به دفتری اندازه ای غیر قابل اعتماد از دارایی های نامشهود حاصل می کند. با این حال می توان در مواردی از این نسبت به شکل درست بهره گیری نمود. برای نمونه در هنگامی که قصد داریم دارایی های فکری شرکت را در مقایسه با سایر رقبا در صنعت بسنجیم (استیوارت، 1997).

 

 

[1] Sveiby

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Rylander et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف این در سه حوزه کاربردی، محتوایی و کاربردهای خاص به صورت زیر می باشد:

کاربردی: هدف کاربردی کمک به مدیران سازمان تامین اجتماعی می باشد تا با ارزیابی ارتباط سیستم­های حسابداری مدیریت خود با توسعه سرمایه فکری، بتوانند از این دارایی با ارزش بهره گیری کنند.

محتوایی: هدف محتوایی این پژوهش­ مطالعه ارتباط بین سیستم­های حسابداری مدیریت و توسعه سرمایه فکری در سازمان تأمین اجتماعی می­باشد.

کاربردهای خاص: نتایج این پژوهش می­تواند مورد بهره گیری مدیران سازمان تأمین اجتماعی، مدیران سایر سازمان­ها و پژوهشگران حوزه سرمایه فکری قرار بگیرد.

تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی پایان نامه

تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی پایان نامه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری