عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مقدمه

پژوهش فرایندی می باشد منظم که از طریق آن می‌توان پاسخ‌هایی برای سؤالات مطرح‌شده پیرامون موضوع پژوهش بدست آورد (ناری و نراقی، 1378). روش پژوهش مجموعه‌ای از قواعد، ابزار و راه‌های معتبر (قابل اطمینان) و نظام‌یافته برای مطالعه واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل معضلات می باشد (عزتی، 1376). هدف از انجام هر پژوهش، کشف یک واقعیت می باشد. این واقعیت با کاوش و روشنگری روابط منطقی مربوط به ویژگی‌های اجرایی موضوع پژوهش حاصل می گردد. پس هر پژوهشگر پس از تعیین موضوع بایستی به گزینش روش پژوهش بپردازد (خاکی، 1378).

در این فصل به روش‌شناسی پژوهش، فرضیه‌ها، تعیین جامعه آماری، تعداد نمونه و روش جمع‌آوری داده‏های مورد نیاز برای آزمون فرضیه‏های پژوهش پرداخته می گردد.

3-2 اظهار کلی مسئله پژوهش

سوالی که پژوهش حاضر در صدد پاسخ‏گویی به آن می باشد را می‏توان در قالب زیر بیان نمود: درصورتی که شرکت‏ها در بکارگیری اقلام تعهدی اختیاری به مقصود اجتناب از سود غیر منتظره منفی مواجه باشند، آیا کوشش خواهند نمود که از مدیریت سود واقعی و یا مدیریت کاهشی پیش‏بینی سود به عنوان مکانیزمی جایگزین بهره گیری نمایند؟

بهره گیری مدیران از اقلام تعهدی اختیاری به مقصود مدیریت سود، رایج‏ترین و ساده‏ترین روشی می باشد که در اختیار دارند. با این تفاصیل، بهره گیری مدیران از اقلام تعهدی اختیاری بدون محدودیت و هزینه نیست. یکی از مهمترین مواردی که بهره گیری مدیران از اقلام تعهدی اختیاری را با محدودیت مواجه می‏سازد، به ماهیت خود اقلام تعهدی باز می‏گردد. اقلام تعهدی که برای افزایش سود بهره گیری می‏شوند در ترازنامه شرکت‏ها، در قالب دارایی‏های عملیاتی، تجمیع و انباشت می‏شوند. یعنی ردپای اقلام تعهدی اختیاری برای مدیریت سود در ترازنامه شرکت‏ها بر جای می‏ماند. همچنین، تاثیر اقلام تعهدی اختیاری در دوره‏(های) مالی بعد معکوس می‏گردد. این دو عامل باعث می‏گردد که بهره گیری از اقلام تعهدی اختیاری برای مدیریت سود با محدودیت مواجه باشد و همانگونه که اظهار گردید، متورم بودن ترازنامه نشانه‏ای از محدودیت در بهره گیری از اقلام تعهدی اختیاری می باشد.

در چنین وضعیتی که مدیریت در بهره گیری از اقلام تعهدی اختیاری با محدودیت مواجه می باشد، چگونه کوشش خواهد نمود تا در صورت لزوم سود خود را افزایش دهد. بطور خاص، تحقیقات پیشین نشان داده اند که شرکت‏ها کوشش می کنند تا از گزارش سود غیر منتظره منفی اجتناب کنند. زیرا، پیامدهای سود غیر منتظره منفی بسیار زیاد می باشد. در پژوهش حاضر، مدیریت سود واقعی و مدیریت کاهشی پیش‏بینی سود به عنوان مکانیزم‏های جایگزینی معرفی شده‏اند که در صورت وجود محدودیت در بهره گیری از اقلام تعهدی اختیاری، مدیران شرکت‏ها کوشش خواهند نمود تا با بهره گیری از این دو روش از گزارش سود غیر منتظره منفی اجتناب کنند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه مکانیزم‏های جایگزین بکارگیری اقلام تعهدی اختیاری در جهت تحقق سود پیش‏بینی شده‏می باشد. به صورت خاص، اهداف این پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

  1. مطالعه ارتباط بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) و مدیریت سود واقعی
  2. مطالعه ارتباط بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) و مدیریت کاهشی پیش‏بینی سود

1-5 پرسش‏های اصلی پژوهش

با در نظر داشتن مطالب مطرح شده در اظهار مسئله، پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به سوالات زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. چه ارتباط‏ای بین کاهشی بودن پیش‏بینی سود هر سهم و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه هست؟

چه ارتباط‏ای بین مدیریت سود واقعی و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه هست؟

پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری