عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود بانکهای  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

.

مبانی نظری

2-2-1 سرمایه

سرمایه از مهم­ترین عوامل تجارت بوده و بزرگ­ترین وسیله جلب منفعت می باشد. هر شرکت بایستی دارای سرمایه باشد، تا بتواند نتیجه­ای از عملیات خود که تجارت می باشد برده و منتفع گردد. اهمیت شرکت­های تجارتی را از سرمایه آنها می­توان درک نمود. برای سرمایه حداکثری تعیین نشده و شرکاء به هر مقدار بتوانند ممکن می باشد سرمایه را افزایش دهند. در بعضی از ممالک اروپا حداقلی جهت سرمایه شرکت­های سهامی معلوم شده، و در کشور ما هم به موجب ماده 5 اصلاحی اسفند 1347 مقرر گردیده در موقع تأسیس، سرمایه شرکت­های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت­های سهامی خاص، از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد مسلم می باشد هیچ موقع سرمایه شرکت­های سهامی عام یا خاص از این مبالغ نباید کمتر باشد و اگر کمتر گردید به شرحی که گذشت در صورتی که شرکاء تا یک سال جبران ننمایند یا شرکت را به نوع دیگر تبدیل نکنند حکم به انحلال شرکت داده خواهد گردید. سرمایه شرکت سهامی عبارتست از جمع قیمت اسمی سهام آن شرکت. پس سرمایه به سهام متساوی قسمت شده و هر یک از شرکاء یک یا چند سهم آن را خواهند داشت(کارگزار،1391).

 

2-2-1-1 پرداخت سرمایه

قانون اجازه داده می باشد که در موقع تشکیل شرکت­های سهامی دارندگان سهام اقلاً سی و پنج درصد از مورد تعهد خود را پرداخت و بقیه را فقط تعهد نمایند. البته مدت تعهد باقی مانده از پنج سال تجاوز نخواهد نمود. اما هرگاه آورده­های شرکاء غیر نقدی باشد بایستی تمام آن تأدیه شده باشد.

ارفاقی که درمورد شرکت­های سهامی به اقدام آمده بسیار به جا و با بصیرت کامل بوده می باشد. زیرا اغلب شرکت­های سهامی که برای امور مهم تشکیل می­شوند تمام سرمایه را در موقع تشکیل احتیاج ندارند بلکه در اقدام و پس از مدتی ممکن می باشد به قسمتی از آن احتیاج پیدا کنند. مثلاً شرکتی که با سرمایه نهصد میلیون ریال برای ایجاد راه آهن از شهری به شهر دیگر تأسیس می­گردد مسلم می باشد تمام سرمایه را در ابتدای اقدام به کار نخواهد انداخت و از این جهت لزومی ندارد شرکاء تمامی آن را پرداخته وجه را بلا بهره گیری در صندوق شرکت بگذارند. البته به تدریج که احتیاج به آن پیدا گردید اغلب به چند قسط اخذ می­گردد. بنا به تبیین فوق سرمایه شرکت­های سهامی ممکن می باشد به دو قسم تجزیه گردد: 1. سرمایه پرداخت شده2. سرمایه تعهد شده،اهمیت سرمایه بیشتر مورد نظر معامله کنندگان با شرکت می باشد و اشخاص با ملاحظه اعتبار و اندازه سرمایه شرکت، قرارداد منعقد و یا معامله انجام می­دهند. به این جهت هر شرکت بایستی در هر گونه اسناد و صورت حساب و اعلانات و نشریات و غیره که به گونه خطی یا چاپی صادر یا منتشر می­نماید اندازه سرمایه خود و آن قسمتی که تأدیه شده می باشد صریحاً قید کند. به این طریق اندازه سرمایه در دسترس مراجعین و معامله کنندگان بوده و همیشه از آن مطلع خواهند گردید(کارگزار،1391).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی پژوهش

مطالعه  ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود  بانکهای  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

  • اهداف ویژه پژوهش
  • تعیین ارتباط بین سرمایه و ریسک در بانک ها

–  تعیین ارتباط بین سرمایه و بازده در بانک ها

–  تعیین ارتباط بین ریسک و بازده در بانک ها

  • اهداف کاربردی پژوهش

– ارائه رهنمودهای عملی و کاربردی در شفافیت سود و لزوم در نظر داشتن هزینه سرمایه

– کلیه اساتید و پژوهشگران جهت الگوی برای پژوهش های آتی

– مسئولین مالی و حسابداری سازما­ن­ها به عنوان یک مبناء

– سرمایه­گذاران بورس جهت تحلیل بهتر سهام بانک‌ها

پایان نامه ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری