عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود بانکهای  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه 

.

مساعدت‌های مدیریت ریسک

الف) مدیریت ریسک‌ می‌تواند به بقای شرکت کمک کند.

ب) مدیریت ریسک‌ می‌تواند با کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها؛ سودآوری شرکت را افزایش دهد.

ج) آرامش خاطری که از مدیریت ریسک‌ حاصل می گردد؛ به سلامت ذهنی و فیزیکی مدیریت و مالکان کمک می کند که این یک دارایی غیراقتصادی ارزشمند می باشد.

د) مدیریت ریسک‌ می‌تواند به ایفای مسوولیت اجتماعی شرکت و تمایل برای یک تصویر عمومی خوب یا هر دو کمک کند(ابوالحسنی وهمکاران ، 1387).

 

2-2-2-11 اهداف مدیریت ریسک‌

1)بقا: حفظ هزینه‌ها زیر حد معین که بالاتر از آن این هزینه‌ها می‌تواند ادامه بقای شرکت را مورد تهدید قرار دهند.

2) صرفه‌جویی: در صورتی که این هدف با سایر اهداف

3) (به عنوان مثال بقا) سازگار باشد، هزینه‌های کل مدیریت ریسک‌ را در پایین‌ترین سطح عملیاتی حفظ می کند.

4) سطح قابل قبولی از نگرانی و اضطراب که به آن آسودگی خاطر می‌گویند.

5) ثبات درآمدها: محدود کردن کاهش‌های پیش‌بینی نشده در عایدات یا جریانات نقدی ناشی از خسارت به یک سطح قابل قبول.

6) عدم توقف عملیات: تداوم فعالیت‌های کاری عادی با حداقل تاخیر؛ به دنبال یک خسارت فعالیت‌های عادی شرکت بایستی در معرض حداقل توقف باشد.

7) رشد مداوم، تداوم رشد شرکت؛ رشد مداوم ممکن می باشد مستلزم تخصیص منابع قبل از وقوع هر خسارتی باشد.

8) مسوولیت اجتماعی؛ محدود کردن خسارات به کارکنان؛ عرضه‌کنندگان؛ مشتریان و اعضای جامعه می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی پژوهش

مطالعه  ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود  بانکهای  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

  • اهداف ویژه پژوهش
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تعیین ارتباط بین سرمایه و ریسک در بانک ها

–  تعیین ارتباط بین سرمایه و بازده در بانک ها

–  تعیین ارتباط بین ریسک و بازده در بانک ها

  • اهداف کاربردی پژوهش

– ارائه رهنمودهای عملی و کاربردی در شفافیت سود و لزوم در نظر داشتن هزینه سرمایه

– کلیه اساتید و پژوهشگران جهت الگوی برای پژوهش های آتی

– مسئولین مالی و حسابداری سازما­ن­ها به عنوان یک مبناء

– سرمایه­گذاران بورس جهت تحلیل بهتر سهام بانک‌ها

پایان نامه ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری