عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

روش پژوهش

3-4-1 کلیات روش پژوهش

در هر پژوهش آغاز بایستی ماهیت، اهداف، و دامنه آن مشخص گردد تا بتوان با بهره گیری از قواعد و ابزار و راه‌های معتبر به واقعیت‌ها دست پیدا نمود. پژوهش، فرایندی می باشد که طی آن محقق می‌کوشد با پردازش عملی و منظم درون دادها، فرضیه‌های خود را به بوته آزمایش بسپارد (حافظ‏نیا، 1380).

یکی از متداول‏ترین طبقات تحقیقات، تحقیقات توصیفی-کاربردی می باشد. تحقیقات توصیفی، آن چه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرایندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. به بیانی دیگر، توجه این پژوهش‌ها در درجه اول به زمان حال می باشد؛ هر چند غالباً رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می شوند، مورد مطالعه قرار می‌دهد.

پژوهش کاربردی، تحقیقی می باشد که نظریه‌ها، قانونمندی‌ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای مسایل اجرایی و واقعی بکار می‌گیرد. این تحقیقات بیشتر بر موثرترین اقدام تاکید دارند و علت‌ها را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند. این تاکید بیشتر به واسطه آن می باشد که تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می گردد (حافظ‏نیا، 1380).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پژوهش حاضر مطالعه‌ای توصیفی-کاربردی با تاکید بر روابط همبستگی و تحلیلی می باشد. این پژوهش را از آن جهت می‌توان کاربردی نامید که با تعیین روابط بین مدیریت سود واقعی و مدیریت کاهشی پیش‏بینی‏ها با متورم بودن ترازنامه، به سرمایه‌گذاران در پیش‌بینی سودهای آتی، تعیین ارزش شرکت و در نتیجه تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری و نیز به مدیریت در تصمیم‌گیری به مقصود تعیین یا تغییر گزارشگری کمک می کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه مکانیزم‏های جایگزین بکارگیری اقلام تعهدی اختیاری در جهت تحقق سود پیش‏بینی شده‏می باشد. به صورت خاص، اهداف این پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

  1. مطالعه ارتباط بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) و مدیریت سود واقعی
  2. مطالعه ارتباط بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) و مدیریت کاهشی پیش‏بینی سود

1-5 پرسش‏های اصلی پژوهش

با در نظر داشتن مطالب مطرح شده در اظهار مسئله، پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به سوالات زیر می باشد:

  1. چه ارتباط‏ای بین کاهشی بودن پیش‏بینی سود هر سهم و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه هست؟

چه ارتباط‏ای بین مدیریت سود واقعی و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه هست؟

پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری