عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود بانکهای  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

  • مقدمـــه

ریسک و کارایی در زمره مباحث با اهمیت سرمایه‌گذاری قرار دارد. یعنی هرچه کارایی بیشتر باشد ریسک کاهش می­یابد وسرمایه‌گذاری اهمیت بسزایی پیدا می کند. طی دو دهه گذشته تحولات عمدﻩای در بورس درعرصه جهانی پدید آمد که ﺗﺄثیرات عمیق و همه جاﻧﺒﻪای بر کارکرد وفعالیت شرکت‌ها و بنگاههای اقتصادی برجا گذاشته‌ می باشد. مانند این تحولات می‌توان به توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش و سرمایه‌های فکری، افزایشِ ریسک و مخاطرات بنگاه، اهمیت یافتن مسئوﻟﻴﺖهای اجتماعی، رعایتِ اخلاقِ سازمانی، تحول سریع درتکنولوژی تصریح نمود. با توسعه و تعمیق این عناصر در حیات اقتصادی بنگاهها و ﺗﺄثیرات آن بر نحوه اداره سازمان‌ها، ادامه حیات و پایداری شرکت‌ها بیش از پیش در گرو کارایی آنها برای همه ذینفعان (یعنی سهامداران، مشتریان، کارکنان و جامعه) می باشد.

امروزه چالش بزرگ سرمایه‌گذاری عبارتست از ریسک آن برای ذینفعان مختلف سازمان. واقعیت این می باشد که تحقق کارایی سرمایه‌گذاری نیازمند سیستم‌های دقیق و اطمینان‌بخشِ سنجشِ عملکرد و کنترل می باشد. اما تجربه نشان داده می باشد که بهترین شعارها، اهداف و برنامه‌های از ﭘﻴﺶ تعیین‌شده درصورﺗﯽکه مکانیزم‌ها و سازوکارهای لازم برای پیشبرد و ﻧﺘﻴﺠﻪگیری مناسب از برناﻣﻪها را به همراه نداشته باشد و به صورت اصولی و نظامﻣﻧﺪ راهبری نشود به نتایج مطلوب و مورد انتظار نخواهد رسید.

هدف این پژوهش مطالعه این موضوع می‌باشد که چه ارتباط‌ای بین هزینه سرمایه و شفافیت ردآمد در بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست. در ادامه این فصل به کلیات و چارچوب پژوهش پیشِ رو مانند موضوع پژوهش، اهداف پژوهش، پیشینه پژوهش، فرضیه­های پژوهش و قلمرو مکانی و زمانی آن پرداخته شده می باشد. هدف از ارائه مطالب این فصل، نشان دادن تصویر و نمای کلی از طرح پژوهش می باشد که در فصل‌های بعدی به صورت کامل به آن پرداخته شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی پژوهش

مطالعه  ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود  بانکهای  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

  • اهداف ویژه پژوهش
  • تعیین ارتباط بین سرمایه و ریسک در بانک ها

–  تعیین ارتباط بین سرمایه و بازده در بانک ها

–  تعیین ارتباط بین ریسک و بازده در بانک ها

 

  • اهداف کاربردی پژوهش

– ارائه رهنمودهای عملی و کاربردی در شفافیت سود و لزوم در نظر داشتن هزینه سرمایه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– کلیه اساتید و پژوهشگران جهت الگوی برای پژوهش های آتی

– مسئولین مالی و حسابداری سازما­ن­ها به عنوان یک مبناء

– سرمایه­گذاران بورس جهت تحلیل بهتر سهام بانک‌ها

 

پایان نامه ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید