عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود بانکهای  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه 

.

مدیریت ریسک

الف- ارزیابی ریسک: مرحله اول فرآیند مدیریت ریسک‌ شناسایی و فهم ریسک‌های خاص مربوط به سیستم مورد مطالعه می باشد که بایستی مدیریت گردد.

ب- کنترل ریسک: این مرحله از فرآیند مدیریت ریسک‌ تبیین می­دهد که چگونه می­توان روش مناسبی را برای کنترل ریسک‌ شناسایی نموده، این روش را ارزیابی کرده و در نهایت بهترین روش را برای کنترل ریسک‌ و کاهش آن به کا ر بست. در واقع نتیجه اقدام وکارایی مرحله قبل تا حدودی در این مرحله مشخص خواهد گردید. در صورتی که ارزیابی دقیقی ازریسک‌‌های موجود در یک سیستم وجود داشته باشد، می‌توان روش­های کنترلی مناسب و سازگار با ریسک‌‌های موجود طراحی نموده و آنها را اجرا نمود.

ج- مانیتورینگ کارایی و پس خورد: در اجزاء فرآیند مدیریت ریسک‌، ریسک‌‌های جاری ارزیابی شده و مجموع­های از فعالیتهای کنترل ریسک‌ جهت کنترل این ریسک‌ها انتخاب گردید. اکنون لازم می باشد که روش­ها و نحوه کار انتخاب شده برای ارزیابی و شناخت ریسک‌ و همچنین شناخت و انتخاب روش­های کنترل ریسک‌ مورد بازبینی و مطالعه مجدد قرار گیرد. مانیتورینگ کارایی فرآیند مدیریت ریسک‌ و پس خورد گرفته شده از اعمال روش­های کنترلی، اصولی برای اندازه‌گیریمیزان تأثیر تصمیم‌های اتخاذ شده در کنترل ریسک‌ و کل برنامه مدیریت ریسک‌ خواهد بود(خوش سیما، 1391).

 

نمودار1-1 :نمودار مدیریت ریسک

 

همان گونه در نمودار بالا نظاره می گردد برای مدیریت ریسک اول بایستی آن را شناسایی نمود که در این مرحله بایستی به یک فهم درست ومنطقی در مورد ریسک‌های خاص برسیم بعد از مرحله شناسایی بایستی ریسک‌های شناسایی شده را مورد ارزیابی قراردهیم تا بتوانیم برای کنترل آنها یک برنامه ریزی درست انجام بدهیم. در مرحله بعدی یک سری از اقدامات مربوط به پیشگیری را انجام دهیم بعد از پیاده سازی مرحله پیشگیری و در صورت وقوع ریسک بایستی آنها را یا حذف نمود یا تعدیل نمود. برای انجام این مراحل در دوره­های بعدی بایستی اقدامات انجام شده را مورد بازنگری قرار دهیم تا بتوانیم این سیستم را در دوره­های بعدی نیز مورد اجرا بدهیم.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه  ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود  بانکهای  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

  • اهداف ویژه پژوهش
  • تعیین ارتباط بین سرمایه و ریسک در بانک ها

–  تعیین ارتباط بین سرمایه و بازده در بانک ها

–  تعیین ارتباط بین ریسک و بازده در بانک ها

  • اهداف کاربردی پژوهش

– ارائه رهنمودهای عملی و کاربردی در شفافیت سود و لزوم در نظر داشتن هزینه سرمایه

– کلیه اساتید و پژوهشگران جهت الگوی برای پژوهش های آتی

– مسئولین مالی و حسابداری سازما­ن­ها به عنوان یک مبناء

– سرمایه­گذاران بورس جهت تحلیل بهتر سهام بانک‌ها

پایان نامه ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری