تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی 

قسمتی از متن پایان نامه :

حسابداری مدیریت و سرمایه فکری

تاکنون تعداد اندکی ازشرکت ها برای اندازه گیری و ارزیابی دانش و دارایی های نامشهود جدید کوشش کرده اند. نتایج تحقیقی در کشور استرالیا نشان داد که عناصر کلیدی سرمایه فکری به گونه ضعیفی درک شده، به گونه نامناسب تعریف شده و به گونه ناکارآمد مدیریت و گزارش شده اند. علاوه براین، دراین مطالعه مشخص شدکه شرکت­ها چارچوب مشخصی برای نحوه رسیدگی و گزارش گری این دارایی ها ندارند. نتایج تحقیقات مختلف نشان داده می باشد وجود یک چارچوب مشخص و ثابت برای حسابرسی سرمایه فکری در زمان حال و آینده  ضرورت پیداکرده می باشد. در این چارچوب بایستی کلیه اطلاعات با اهمیت در ارتباط با سرمایه فکری شرکت اعم از مالی و غیرمالی مدنظر قرارگیرد (گوتری و پتی[1]،2000).

در نیمه دوم قرن بیستم با توسعه اطلاعات و پیشرفت سریع فناوری، تحولی عظیم در تمام جنبه های زندگی و فعالیت های بشر ایجاد شده که این امر باعث حرکت به سمت اقتصاد دانش محور و تغییر پارادیم حاکم بر اقتصاد صنعتی شده می باشد (همتی و همکاران،1389). در چنین فضایی، دانش و دارایی های نامشهود بعنوان مهمترین منبع و مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده می باشد. در حقیقت جهان پس از انقلاب کشاورزی و صنعتی که در آن زمین، سرمایه و نیروی کار منابع اصلی به حساب می آمدند شاهد انقلاب اطلاعاتی می باشد که در آن منابع اصلی بر پایه دانش و اطلاعات شکل گرفته می باشد. در عصر دانش، سرمایه فکری موضوعی با اهمیت می باشد که مدیریت صحیح آن در محیط پرتلاطم و چالش برانگیز امروزی، رمز موفقیت شرکتها محسوب می‏گردد (مجتهدزاده، 1381).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یکی از مهمترین چالشها و معضلات سیستم های حسابداری سنتی، عدم انعکاس ارزش سرمایه های فکری در صورتهای مالی و گزارشات واحدهای تجاری می باشد. در حالی که امروزه تأثیر سرمایه های فکری در ایجاد ارزش برای شرکتها و واحدهای تجاری بسیار بیشتر از نقشی می باشد که سرمایه های مالی در واحدها اعمال می کنند. آگاه شدن مدیران از نقشی که دارایی­های نامشهود از قبیل سرمایه فکری در ایجاد ارزش برای سازمان دارد، نیازمند سیستم­های حسابداری می باشد که ارزش سرمایه فکری را اندازه­گیری و گزارش کند (مار و چاتزکل، 2004؛ تیلز و همکاران، 2007). در این بین، حرفه حسابداری و حسابداران تأثیر مهمی برای یافتن راههای موثر جهت کنترل و اندازه گیری و سنجش سرمایه های فکری بوسیله مدلها و روشهای ارزیابی این سرمایه ها بر عهده دارند. نواس و همکاران (2012) نیز اظهار می­کنند که حسابداری مدیریت می­تواند روشی موثر برای منابع سازمانی و تبیین ارتباط آن برای فرایند ایجاد ارزش در سازمان باشد. به همین دلیل، در نظر گرفتن حسابداری مدیریت به عنوان مکمل سرمایه فکری منطقی به نظر می­رسد (نواس و همکاران، 2012). پس در این پژوهش، به دنبال مطالعه ارتباط بین سیستم­های حسابداری مدیریت و سرمایه فکری در سازمان خواهیم بود تا این موضوع روشن گردد که آیا سیستم­های حسابداری مدیریت و اطلاعاتی که فراهم می­کند، با سرمایه فکری ارتباط­ای دارد و آیا می­تواند به مدیران در شناخت بیشتر نحوه ایجاد ارزش توسط سرمایه فکری در سازمان کمک کند.

ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت ها نیز به گونه تجربی در کشورهای زیادی مانند آمریکا، کانادا، چین، مالزی، آلمان و …. مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. واژه های نامشهودها، دارایی دانش و سرمایه فکری به گونه وسیعی در ادبیات حسابداری، اقتصاد و مدیریت مورد بهره گیری می باشد اما ارزش بالقوه و منافع آتی آنان به گونه قابل اتکاء قابل اندازه گیری و سنجش نمی باشد. به گونه کلی، بهره وری در شرکت ها وابسته به سرمایه فکری و قابلیت های سازمان در بکارگیری آن به عنوان یک دارایی می باشد. استوارت تصریح می نماید که در عصر اطلاعات و اقتصاد دانش محور یک انقلاب اساسی رخ داده می باشد، به طوری که اطلاعات جایگزین سرمایه در گردش و دارایی های فکری جایگزین دارایی های فیزیکی گردیده می باشد. در واقع، منافع فیزیکی و مادی تا حد زیادی توسط دانش و ارتباطات به عنوان منابع اصلی ارزش و ثروت جایگزین شده اند و در عصر جدید اقتصاد جدید در قالب اقتصاد نامشهود ظهور یافته می باشد. انقلاب دیجیتال، در اقتصاد باعث پیدایش مفاهیم جدید مانند اقتصاد فرا- ماده و اقتصاد بی وزن و اقتصاد نرم افزاری شده و این مفاهیم به نوعی حکایت از آن دارد که عامل محرک اقتصاد دیگر ماده نیست، بلکه چیزی می باشد بی وزن و غیر مادی مانند اطلاعات و دانایی.

1 Guthrie&petty

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف این در سه حوزه کاربردی، محتوایی و کاربردهای خاص به صورت زیر می باشد:

کاربردی: هدف کاربردی کمک به مدیران سازمان تامین اجتماعی می باشد تا با ارزیابی ارتباط سیستم­های حسابداری مدیریت خود با توسعه سرمایه فکری، بتوانند از این دارایی با ارزش بهره گیری کنند.

محتوایی: هدف محتوایی این پژوهش­ مطالعه ارتباط بین سیستم­های حسابداری مدیریت و توسعه سرمایه فکری در سازمان تأمین اجتماعی می­باشد.

کاربردهای خاص: نتایج این پژوهش می­تواند مورد بهره گیری مدیران سازمان تأمین اجتماعی، مدیران سایر سازمان­ها و پژوهشگران حوزه سرمایه فکری قرار بگیرد.

تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی پایان نامه

تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی پایان نامه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری