ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود بانکهای  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه 

.

2  ریسک

ریسک در زبان چینی به‌معنی خطر و فرصت می‌باشد. به‌عبارت دیگر ریسک، ما را با شرایطی مرکب از خطر و فرصت مواجه می‌سازد و شاید این تعریف را بتوان مانند کامل‌ترین تعاریف ریسک به‌حساب آورد.

گالیتز ریسک را هرگونه نوسانات در هرگونه عایدی می‌داند.

تعاریف ارائه شده از واژه ریسک در فرهنگ لغت آکسفورد عبارتند از:

امکان وقوع رخداد نا‌مطلوب در آینده

موقعیتی که ممکن می باشد خطرناک باشد و یا عواقب و پیشامدهای نا‌مطلوبی به‌همراه داشته باشد.

در فرهنگ فارسی عمید ریسک به‌معنای خطر، احتمال خطر و ضرر یا اقدام به کاری که نتیجه آن معلوم نباشد و احتمال خطر در آن باشد تعریف شده می باشد.

رایج‌ترین تعاریف ریسک به‌تبیین ذیل می باشد:

1- ریسک یعنی شانس زیان

2- ریسک یعنی امکان زیان

3- ریسک یعنی عدم قطعیت (عدم اطمینان)

4- ریسک یعنی انحراف نتایج واقعی نسبت به‌نتایج مورد انتظار

5- ریسک یعنی احتمال هر نتیجه‌ای به غیر از آن چیز که انتظارش را داریم

تعاریف 1 و 2 به مفاهیمی نزدیک‌اند که در مکالمات روزمره مورد بهره گیری قرار می‌گیرند.

در مورد تعریف سوم بایستی گفت که تعریف درستی نیست زیرا طبق تعاریف علم تصمیم‌گیری عدم قطعیت حالتی ذهنی و ناشی از فقدان اطلاعات می باشد در حالی‌که ریسک عینی بوده و ترکیبی از خطرات غیر قطعی می باشد که با احتمال سنجیده می گردد. تعاریف 4 و 5 با مفهوم مدیریتی ریسک سنخیت بیشتری دارند(آقایی، 1378).

هیلسون و مواری[1] ریسک را به‌عنوان “عدم اطمینانی که می‌تواند تاثیر مثبت یا منفی بر یک یا چند هدف داشته باشد” تعریف کرده‌اند.

همچنین تعریف واژه ریسک از دیدگاه کمیته اصطلاح شناسی انجمن بیمه و ریسک آمریکا عبارت می باشد از “عدم اطمینان از پیامد حادثه‌ای که دو احتمال یا بیشتر دارد”.

در مباحث مربوط به تئوری‌های مالی و تصمیمات سرمایه‌گذاری ریسک به‌معنای “اندازه اختلاف بازده واقعی یک سرمایه‌گذاری از بازده مورد انتظار آن” می باشد. [2]

1- hilson&movari

(http://activeboursi. blogfa. com/post/39)1-

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-1 هدف کلی پژوهش

مطالعه  ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود  بانکهای  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

  • اهداف ویژه پژوهش
  • تعیین ارتباط بین سرمایه و ریسک در بانک ها

–  تعیین ارتباط بین سرمایه و بازده در بانک ها

–  تعیین ارتباط بین ریسک و بازده در بانک ها

  • اهداف کاربردی پژوهش

– ارائه رهنمودهای عملی و کاربردی در شفافیت سود و لزوم در نظر داشتن هزینه سرمایه

– کلیه اساتید و پژوهشگران جهت الگوی برای پژوهش های آتی

– مسئولین مالی و حسابداری سازما­ن­ها به عنوان یک مبناء

– سرمایه­گذاران بورس جهت تحلیل بهتر سهام بانک‌ها

پایان نامه ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری