مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2-  نتیجه‌گیری

در این پژوهش که نتایج آن در فصل چهارم ارائه گردید، تاثیر تکانه‌های جریان وجوه نقد (تغییرات وجوه نقد عملیاتی) بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه گردید. بطور کلی ارتباط معنی‌داری بین تکانه‌های جریان وجوه نقد و ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیـــدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های  86-84 هست، و عدم ارتباط معنی‌دار در بعضی ازنتایج مدل ‌ها بر حسب نمونه جزیی، ناشی از رفتار مقطعی شرکت ها در مواجه با شرایط محدودیت و عدم محدودیت ‌مالی می باشد، زیرا به کمک آزمون معنا دار بودن معادله خط رگرسیون ( آزمون F ) معنی دار بودن مدل های رگرسیونی مورد بهره گیری تایید گردیده می باشد. پس می‌توان این تاثیرات را به اختصار به تبیین ذیل برشمرد.

1ـ شرکت ها در عکس‌العمل به تکانه‌های جریان وجوه نقد مثبت، در کوتاه مدت به پس‌انداز وجوه نقد و کاهش تامین مالی خارجی، و در بلند مدت به سرمایه‌گذاری منطقی و ارتقاء تامین ‌مالی خارجی مبادرت می‌ورزند. در شرایط محدودیت‌ مالی در مقایسه با عدم محدودیت مالی، شرکت ها بیشتر به پس‌انداز وجوه نقد، در کوتاه مدت و بلند مدت اقدام می‌نمایند. درکوتاه مدت و در شرایط محدودیت‌ مالی اندازه کاهش تامین مالی خارجی بیشتر از شرایط عدم محدودیت مالی می باشد، و در یک دوره بلند مدت مقدار افزایش تامین مالی خارجی در شرایط عدم محدودیت مالی بیشتر از شرایط محدودیت مالی می باشد. از این مفهوم می توان نتیجه گرفت، که عکس‌العمل شرکت ها ( رفتار شرکت ها ) به وجوه نقد اضافی ناشی از جریان‌های نقدی ورودی و اندازه تاثیرات آن بر روی سرمایه‌گذاری یا تامین مالی، به شرایط محدودیت یا عدم محدودیت مالی نیز بستگی دارد.

2ـ به گونه کلی، تامین مالی خارجی به تامین مـــالی بدهی و تامین مالی حقوق صاحبان سهام، دسته بندی شده می باشد. رفتار شرکتها در قبال تامین مالی بدهی در شرایط محدودیت و عـــدم محدودیت مــالی متفاوت می باشد. در شرایط محدودیت ‌مـــالی شرکت ها بیش از سه سال تامین مـالی بدهی را کاهش می‌‌دهند اما در شرایط عدم محدودودیت مالی بدهی شرکت ها کاهش می یابد.

3ـ تفاوت رفتار شرکت ها به تکانه‌های جریان وجوه نقد، در شرایط محدودیت و عدم محدودیت مالی ناشی از طبــقه‌بندی شرکـــت ها، بر حسب نسبت پرداخت سود سهام و اندازه شرکت، می باشد. در این پژوهش  مشخص گردید که عکس العمل شرکت ها به تکانه های جریان وجوه نقد، بازتابی از وضعیت آنها در شرایط محدودیت و عدم محدودیت مالی می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4- در شرایط محدودیت مالی و در دوره کوتاه مدت مخارج سرمایه‌ای کاهش و در شرایط عدم محدودیت مالی افزایش یافته می باشد، اصولاً عکس‌العمل مخارج سرمایه‌ای به تکانه‌های جریان وجوه نقد در کوتاه مدت ناچیز یا کم اهمیت می باشد. در واقع فعالیتهای سرمایه‌گذاری ( شامل مخارج سرمایه‌ای ) در کوتاه مدت حساسیت کمی نسبت به تکانه‌های جریان وجوه نقد دارند، در شرایط محدودیت مالی، شرکتها سرمایه‌گذاری را به تعویق خواهند انداخت. پذیرش سرمایه‌گذاری توسط واحد تجاری،  در بلند مدت در واقع همان پاسخ دادن به تکانه‌های جریان وجوه نقد می باشد.

5ـ محدودیت مالی باعث افزایش پس‌انداز وجوه نقد و کاهش تامین مالی خارجی و عدم محدودیت‌ مالی باعث کاهش پس‌انداز وجوه نقد و افزایش تامین مالی خارجی می گردد. به بیانی دیگر جریان وجوه نقد ورودی، در کوتاه مدت باعث افزایش پس‌انداز و کاهش تامین مالی خارجی می گردد و در بلند مدت بالعکس خواهد بود. بر اساس نتایج پژوهش می توان نتیجه گرفت که پس انداز وجوه نقد و کاهش تامین مالی خارجی در کوتاه مدت، سبب بالا رفتن توانایی شرکت ها در افزایش تامین مالی خارجی در سال های بعدی می گردد. اصولاً دلیل اصلی شرکتها در کاهش تامین مالی خارجی در کوتاه مدت، ناشی از محدودیت های مالی می باشد، به همین دلیل شرکتها قبل از تخصیص دادن وجوه نقد برای پروژه های آتی و سرمایه گذاری، اقدام به کاهش تامین مالی خارجی می نمایند.

6ـ شرکت ها وجوه نقد اضافی ناشی از تکانه وجوه نقد را در کوتاه مدت به جای پرداخت سود سهام و یا افزایش سرمایه‌گذاری، به مانده وجوه نقد شرکت اضافه یا به مقصود کاهش تامین مالی خارجی بهره گیری می‌نمایند. به همین دلیل سهم سود سهام و سر مایه گذاری از تکانه های جریان وجوه نقد، در کوتاه مدت ناچیز و کم اهمیت می باشد.

7- با در نظر گرفتن فرق بین محدودیت و عدم محدودیت مالی شرکت ها، درشرایط محدودیت مالی  تامین مالی حقوق صاحبان سهام  کا هش بیشتری نسبت به شرایط عدم محدودیت مالی دارد. ودر دوره بلند مدت به همین شکل افزایش یافته می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1- چـــــگونه شرکت ها وجوه نقد را تخصیص می دهند؟

2- نحوه ی تخصیص وجوه نقد چه تاثیری بر روی ساختاردارایی و سرمایه دارد؟

پایان نامه مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید